Helin & Co suunnittelee yli puolen miljoonan asukkaan kaupungin Nepaliin

Arkkitehtitoimisto Helin & Co suunnittelee Nepalin Kathmandun laaksoon noin 50 neliökilometrin kaupunkialueen 500 000–700 000 asukkaalle. Alue sijaitsee arvokkaan Unescon maailmanperintökohteen, vanhan pääkaupungin Bhaktapurin pohjoispuolella.

– Kathmandun laakson luonto on herkkä ja suuren paineen alla. Rakennettava alue suunnitellaan ja toteutetaan paikallisen kulttuurin ehdoilla, kestävän kehityksen mukaisesti, kertoo arkkitehti Pekka Helin.

Uusi alue ei tule neitseelliselle laakson alueelle, vaan se tiivistää olemassa olevia kyläalueita, joilta niiltäkin puuttuu perusinfrastruktuuri. Alueelle rakennetaan myös koulut ja muita julkisia rakennuksia.

Arkkitehti Mariitta Helineva kertoo, että uuden kaupunkialueen suunnittelussa otetaan huomioon alueen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat.

Arkkitehtitoimisto Helin & Co valittiin tehtävään aiempien kaupunkiarkkitehtuurin näyttöjen perusteella.

Nepalilaiset viranomaiset ovat luonnostelleet kestävän kehityksen strategisen suunnitelman sekä maankäytön suunnitelman, jotka ulottuvat vuoteen 2035 asti. Ne ohjaavat myös suomalaisten suunnittelua Kathmandun laaksossa.

Suunnittelu tehdään yhteistyössä nepalilaisen insinööritoimiston JK Associatesin kanssa. Suomalaisen tiimin insinööriasiantuntijat ovat Susteconista, VTT:ltä ja Sitosta.

Suomalaiselle osaamiselle lukuisia mahdollisuuksia

Uuden kaupunkialueen rakentaminen tarjoaa nyt suomalaiselle osaamiselle runsaasti mahdollisuuksia, oli kyse sitten infrastruktuurin, cleantechin, energiaratkaisujen tai tiestön rakentamisesta.

– Suunnittelussa analysoidaan, mitkä ekologiset ratkaisut sopivat juuri tälle alueelle ja näille asukkaille. Tekniset ratkaisut on aina paikallistettava, sanoo Susteconin Åsa Hedman. Hän koordinoi hankkeen teknisten järjestelmien analysointia.

Hankkeessa arkkitehdit ja tekniset asiantuntijat tekevät läheistä yhteistyötä. Suomalaiset tuottavat yleissuunnitelmaehdotuksen ja siihen liittyvät tekniset suunnitelmat. Päätösvalta on paikallisviranomaisilla.

Suunnittelutyö alkaa välittömästi.

Merkittävä hanke nepalilaisille

Kathmandun laakso on ollut asuttuna vuosituhansien ajan. Laaksossa on sekä hindulaisuuden että buddhalaisuuden kulttuurimonumentteja.

Alueen suunnitelmallinen rakentaminen on nepalilaisille erittäin merkittävä. Kathmandu on kasvanut yli 2,5 miljoonan asukkaan kaupungiksi ilman hallittua kaupunkisuunnitelmaa. Kathmandun laakson asukasluvun arvioidaan nousevan 4 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.

Alueen nopea väestönkasvu on aiheuttanut lukuisia ongelmia rakentamisessa, liikenteessä, asumisessa ja energiantuotannossa. Puhtaan veden jakelussa, jäteveden käsittelyssä ja sähkön jakelussa on päivittäisiä vaikeuksia. Nämä ongelmat aiotaan ratkaista yhdistämällä suomalainen huippuasiantuntijuus ja paikallinen osaaminen.

Suomalaisten tiimissä on kokemusta haastavista kansainvälisistä kohteista. Sustecon on esimerkiksi ollut kehittämässä Myanmarin jätehuoltoa.

Helin & Co on osallistunut useisiin kaupunkiarkkitehtuurikohteisiin Suomessa, Norjassa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. Norjan Fornebulle myönnettiin Euroopan kaupunkisuunnittelupalkinto (ECTP-CEU) vuonna 2014. Helin & Co teki sitä varten konsepti- ja yleissuunnitelman.

Lisätiedot arkkitehti Mariitta Helineva, Arkkitehtitoimisto Helin & Co, +358 50 344 6688.